Artikel 6 Onderscheid tussen de Kanonieke en Apocriefe boeken

Wij onderscheiden deze heilige boeken
van de Apocriefe, als daar zijn:
het derde en vierde boek van Ezra,
het boek van Tobias, Judith, het boek der Wijsheid,
Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther;
het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna,
van het beeld Bel en van den Draak,
het gebed van Manasse, en de twee boeken der Makkabeeën.

Dewelke de Kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen,
voor zoveel als zij overeenkomen met de Kanonieke boeken;
maar zij hebben zulk een kracht en vermogen niet,
dat men door enig getuigenis van deze
enig stuk des geloofs of der Christelijke religie zou kunnen bevestigen:
zo ver is het van daar, dat zij de autoriteit van
de andere, heilige, boeken zouden vermogen te verminderen.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gods Woord)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren