Artikel 6 Het verschil tussen de canonieke en apocriefe boeken

Wij maken verschil tussen de canonieke en de volgende apocriefe Bijbelboeken:
3 en 4 Ezra, Tobias, Judith, Wijsheid,
Jezus Sirach, Baruch, toevoegingen bij Esther,
het gebed van de drie mannen in het vuur, de geschiedenis van Susanna,
van het beeld van Bel en de draak,
het gebed van Manasse, en 1 en 2 Makkabeeën.

Deze boeken mogen wel gelezen worden en zijn leerzaam,
voor zover ze overeenkomen met de canonieke boeken.
Ze hebben niet het gezag van de canonieke boeken,
zodat hierdoor een gedeelte van het geloof of de christelijke leer bevestigd kan worden.
Ze zijn helemaal niet in staat om het gezag van de canonieke boeken te verminderen.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gods Woord)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren